Szanowni Państwo, dane osobowe oraz dane teleadresowe podawane przez Państwa w formularzach kontaktowych udostępnionych w serwisie internetowym www.azauto.com.pl oraz przesyłane na adres e-mail, służą jedynie nawiązaniu kontaktu z podmiotem kierującym zapytanie ofertowe lub pytanie, na które oczekuje on odpowiedzi. Wszelkie dane podmiotów prawnych i fizycznych zgromadzone za pośrednictwem niniejszego serwisu internetowego przeznaczone są wyłącznie na użytek "AZ Auto". Dane te nie będą sprzedawane ani udostępniane innym firmom, organizacjom ani osobom nie będącym pracownikami lub stałymi współpracownikami "AZ Auto".